samenwerking

Samenwerking Homeopathie/Regulier

Er bestaat helaas nog een flinke groep reguliere artsen die niets met homeopathie te maken willen hebben en daardoor ook niet weten wat je allemaal met homeopathie kunt doen.
Uit een onderzoek van de consumentenbond in 1999 werd er bekend dat 80% van de Nederlandse bevolking graag wil dat de huisarts onderwezen is in de homeopathie. Tijdens de artsenopleiding én tijdens de huisartsenopleiding wordt er echter nog steeds geen enkele aandacht aan homeopathie besteedt.
De homeopathische artsen zijn echter allemaal wel regulier opgeleide artsen, maar met een specialisatie in de homeopathie.
De homeopathische artsen staan open voor samenwerking met het reguliere circuit. In Nijmegen zijn er steeds meer huisartsen die aktief naar mijn praktijk verwijzen. Zelfs enkele specialisten, die geen goede oplossing voor hun patiënt vinden, sturen deze patiënten naar mijn praktijk.
Wij maken gebruik van elkaars sterke kanten. Twee mensen weten meer dan één.

Samenwerking Homeopathie/Homeopathie

Huib Wijtenburg is al vele jaren lang regiovertegenwoordiger voor de artsenvereniging VHAN.
Er bestaat al 25 jaar een studiegroep van homeopathische artsen in de regio Nijmegen.
Ook zit Huib al 30 jaar in een landelijke studiegroep van homeopathische artsen.
Met deze groep artsen wordt er aan intervisie gedaan met de vraag: “Wie is de mens achter de dokter”. Ook hebben zij al vele proovingen met homeopathische geneesmiddelen met elkaar gedaan.

Samenwerking Nelly Welling

Nelly Welling is ook homeopathisch arts. Nadat zij enige jaren een eigen praktijk heeft gehad is zij voor 2 jaar naar Suriname gegaan om aldaar te werken.
Na haar terugkeer hebben we besloten om meer samen te gaan werken.
Zij ziet haar patienten bij haar thuis op de Snelliusstr. 1 te Nijmegen. Wij nemen waar voor elkaar bij afwezigheid van een van ons. Zij is te bereiken via 06-31379156.

Samenwerking CIG

Centrum Integrale Gezondheidszorg was een groep therapeuten in de regio Nijmegen die samen zochten naar integratie van vele stromingen in het regulier en complementair (para)-medische veld.
Er werd door hen gezocht naar die wegen van samenwerking die voor de patiént het meest zinvol zouden kunnen zijn, met in het achterhoofd een plek waar wij met elkaar in de toekomst zouden kunnen gaan samenwerken. Na een vijftal jaren intensief bij elkaar komen is de groep uiteengevallen in kleinere samenwerkingsverbanden. Maar doordat wij allen nu een grote groep therapeuten persoonlijk kennen is het ook gemakkelijker geworden om patienten heel specifiek naar een andere therapeut te verwijzen.

Samenwerking Hypericon

Uit de samenwerking CIG is onder andere de samenwerking met Hypericon ontstaan.
Huib is van oorsprong huisarts en heeft behoefte om weer direkter met huisartsen samen te werken. De huisartsen van Hypericon hebben vanuit het verleden allemaal een homeopathie-opleiding gehad waardoor de samenwerking ook veel gemakkelijker is. Vanuit een zelfde referentiekader is het gemakkelijker met elkaar te overleggen en te bekijken wat het beste is voor een patient.
Daar een praktische samenwerking van een halve dag op Hypericon niet heel veel meerwaarde bleek te hebben,  besloten we per eind september 2013 om de samenwerking voort te zetten maar dan weer als vanouds ieder op zijn eigen praktijk.

Telefonisch Spreekuur
Heeft u vragen? Bel ma, di, do, vr tussen 10.30-11.00 uur of 17.00-17.30 uur of wo. tussen 17.30-18.00 uur naar (024) 324 36 46 voor een advies.