interview huib wijtenburg

Interview met de homeopathische arts Huib Wijtenburg

– Wat vindt u van de reguliere geneeskunde?

Voordat ik homeopathie ging doen heb ik gewoon een reguliere artsenopleiding aan de Universiteit gevolgd met daarna nog een huisartsenopleiding. Aan de universiteit werd veel aandacht besteed aan anatomie, chemie, natuurkunde, statistiek, ziektekennis en in je co-schappen mocht je kijken hoe echte zieke mensen eruit zagen. Er was ons nog niet geleerd hoe je een fatsoenlijk gesprek met een medemens houdt en zeker niet een die ook nog ziek is. Je gaat dan vooral in op de dingen die je wel geleerd hebt, bijvoorbeeld op de ziektesymptomen van een zieke mens. Al gauw zag ik dat er mensen met dezelfde ziektes toch hele andere symptomen hadden of hun symptomen anders ervoeren. Met andere woorden ik merkte dat ook ieder ziek mens een uniek wezen is met zijn eigen unieke symptomen. In de reguliere geneeskunde kun je echter niets met zulke symptomen, terwijl ik in de homeopathie juist zag dat deze symptomen het belangrijkste kunnen zijn om je naar het goede homeopathische geneesmiddel te leiden. In de reguliere geneeskunde is psycho-somatiek bekend. Dit betekent dat je door psychisch niet op een gezonde manier met een probleem om te gaan, je lichamelijke ziektes kunt krijgen. Het aparte is dat dit idee maar bij sommige ziektes als waarheid wordt aangenomen en bij andere ziektes sterk wordt afgewezen. In mijn optiek speelt psycho-somatiek bij iedereen. Door bepaalde milieufactoren ontstaan bepaalde ziektes. Door roken krijg je longkanker, maar niet iedereen die rookt krijgt longkanker, maar zo zijn er nog een heleboel mensen ziek die door lichte milieufactoren aangedaan worden maar waar de grootste groep mensen niet op reageert. Deze mensen worden vaak voor gek verklaard, zoals vroeger ook rokende mensen gek verklaard werden als ze beweerden dat je door roken longkanker kreeg. Wat dus een groot nadeel van de reguliere geneeskunde is, is dat zij kiezen voor de grote gemene deler en daarbij geen oog hebben voor de unieke mens (want die voldoet niet aan de bekende ziekteprotocollen). Na de tweede oorlog werden de antibiotica uitgevonden. Een geschenk van God, maar het wordt tegenwoordig uitgedeeld als snoepjes van de week, waardoor er allerlei resistentie optreedt en mensen niet meer de gelegenheid krijgen om hun eigen weerstand goed op peil te houden. De reguliere geneeskunde heeft natuurlijk een heleboel mooie dingen ook. Mensen kunnen door operaties weer opknappen (bijv. na een ongeluk). De chirurgie heeft erg veel mogelijkheden gegeven tot levensverlenging of tot een veraangenaming van het leven. Een van de grootste problemen voor de reguliere geneeskunde zijn de chronische ziektes. Dit blijft vooral pappen en nat houden en aan de patiënt wordt de boodschap meegeven dat men er maar mee moet leren leven. Het is dus niet gek dat er veel mensen met chronische ziektes naar alternatief werkende artsen gaan die in een aantal gevallen wel oplossingen tot genezing hebben.

– Denkt u dat de homeopathie een goede aanvulling is op de reguliere geneeskunde?

Ik zou het het liefst om draaien. De reguliere geneeskunde is een goede aanvulling op de homeopathie. Ik begrijp dat dat echter op dit moment niet reëel is, maar ik hoop dat dit ooit nog eens zo zal worden. Homeopathie is een zeer mensvriendelijke therapie (geen onderdrukkende geneesmiddelen) en zal een mens in een optimalere gezondheid houden. De homeopathie heeft echter op een groot aantal fronten nog lang geen oplossing en dan zullen we gebruik kunnen blijven maken van de vele dingen die de reguliere geneeskunde in huis heeft. In mijn praktijk gaat dat bijv. als volgt. In overleg met een aantal huisartsen worden bijv. kinderen met keel- of oorklachten eerst door mij gezien omdat de huisarts weet dat bij een verwijzing naar de KNO-arts er meteen een operatie zal volgen, door middel van buisjes plaatsen of de amandelen verwijderen. Lukt de behandeling bij mij niet dan kan dit alsnog, maar een grote groep kinderen is hiermee een operatie bespaard.

– Wat zijn de nadelen van de homeopathie t.o.v. de reguliere geneeskunde.

Er kleeft niet zozeer een nadeel als wel een moeilijkheid aan de homeopathie. Zoals boven al vermeld is de homeopathie een zeer individuele therapie. Allereerst kost dit veel meer tijd dan in de reguliere geneeskunde. Doordat de therapie ook zo individueel is, is er een grote kennis van zaken nodig over ziektesymptomen en homeopathische geneesmiddelen. Soms is het niet 100% zeker wat voor een middel je moet voorschrijven. Als iemand een beetje eczeem heeft dan kun je rustig eens proberen hoe het geneesmiddel werkt, maar bij een kind met een longontsteking kun je niet rustig gaan wachten hoe een homeopathisch geneesmiddel werkt en kan je er soms maar verstandig aan doen om toch een antibioticum voor te schrijven.

– Waarom bent u homeopathisch arts geworden een geen reguliere huisarts?

Ik ben eerst reguliere huisarts geworden met al een hoop kennis van de homeopathie. Pas daarna heb ik gekozen om niet in een huisartsenpraktijk te werken. Om een goede homeopathische behandeling aan mensen te geven, moet je niet met teveel tijdsdruk hoeven te werken. Ik vond dat de tijdsdruk in de huisartsenpraktijk te groot was. Ik voel me nog steeds een regulier arts maar ben gespecialiseerd in de homeopathie. Ik help mensen hun ziektes alleen met homepathische geneesmiddelen op te lossen. Ikzelf ben homeopathie gaan doen omdat ik uit een familie kom met veel huidklachten (eczeem en psoriasis) en veel longklachten. Ik zelf had veel last van eczeem en de enige oplossing die de reguliere geneeskunde daar voor had was alsmaar hormoonzalf daarop te smeren. Dit heeft alleen maar een tijdelijk effect. Door de homeopathie ben ik van mijn eczeem af gekomen. De familiaire gevoeligheid kwam ook weer tevoorschijn bij mijn kinderen. Ook daar bracht de homeopathie oplossing voor hun huid- en longklachten.

– Ziet u veel kinderen in uw praktijk?

Dat is inderdaad een grote groep in mijn praktijk. Zij komen met hele verschillende klachten bij mij. Slaapproblemen, gedragsproblemen, chronische verkoudheid, huidklachten, keel- neus- en oorklachten. Ontwikkelings-of groeiproblemen (ook bijv. bij tanden krijgen). Een steeds grotere groep klachten zijn chronische klachten die geleidelijk zijn ontstaan na het krijgen van de vaccinaties. De huisartsen onderkennen dit probleem vaak niet omdat de kinderen niet acuut ziek hoeven te worden na een van de vaccinaties, maar het ziek worden kan een heel sluipend begin hebben. Door het steeds meer en steeds vroeger gaan inenten zal deze groep steeds groter gaan worden.

– Met welke klachten komen de mensen bij u in de praktijk het meest?

Ook hier is het scala van klachten zeer divers. Vrouwen komen met menstruatieklachten en overgangsklachten of onvruchtbaarheid en blaasontstekingen. Er zijn veel mensen met onbegrepen buikpijnklachten. Eczeem is een grote groep van patiënten. Maar ook slaapproblemen, angst of depressiviteit. Ook een grote groep zijn de mensen met longklachten, zoals astma of chronische bronchitis, hooikoortsklachten. Maar soms komen mensen ook met hele zeldzame afwijkingen, waar we samen dan gaan zoeken of er met de homeopathie een oplossing is te vinden.

Huib Wijtenburg

Telefonisch Spreekuur
Heeft u vragen? Bel ma, di, do, vr tussen 10.30-11.00 uur of 17.00-17.30 uur of wo. tussen 17.30-18.00 uur naar (024) 324 36 46 voor een advies.